V září

Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

Každý rok vyhlašuje Ministerstvo zemědělství září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Osvětová a informační kampaň zaměřená na podporu ekozemědělství a biopotravin v České republice je organizována již od roku 2005.

Hlavním cílem kampaně je přiblížit veřejnosti důvody proč je dobré a logické kupovat biopotraviny a podporovat tím ekologické zemědělství v ČR a rovněž ukázat kde si biopotraviny mohou koupit. V průběhu září se uskuteční řada regionálních akcí na podporu biopotravin a ekologického zemědělství, jako jsou biojarmarky, biodožínky, dny otevřených vrátek na biofarmách a exkurze do výroby. Veřejnost tak může navštívit české ekofarmy, ochutnat biopotraviny přímo ze dvora a seznámit se s principy ekologické produkce. V rámci kampaně se také vyhlašuje soutěž Česká biopotravina. Biopotraviny poznáte podle zelené biozebry státní značky, která zaručuje splnění požadavků legislativy ekologické produkce. Od 1. července 2010 platí pro všechny výrobce biopotravin v Evropské unii povinnost používat na biopotravinách jednotné označení logem Evropské unie pro ekologickou produkci. Dále musí mít biopotravina na svém obale kód kontrolní organizace, která daného výrobce certifikuje, a údaj o původu složek. Kam si můžete jít pro biopotraviny? Na mapě členů PROBIO a mapě českých biopotravin najdete přehled míst, kde si můžete biopotraviny koupit. Více informací najdete na webových stránkách kampaně.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.