17. května

Den ohrožených druhů

Den ohrožených druhů

Den ohrožených druhů je příležitostí pro lidi všech věkových kategorií dozvědět se o důležitosti ochrany ohrožených druhů a každodenních akcích, které mohou podniknout, aby je pomohli chránit. Koná se vždy třetí květnový pátek a jeho organizátorem je Koalice ohrožených druhů, jejímž posláním je zastavit vymírání ohrožených druhů způsobené člověkem, chránit a obnovovat jejich stanoviště a vést tyto křehké populace na cestě k obnově.

V České republice jsou ohrožené druhy živočichů, které patří mezi bezobratlé a obratlovce. Mezi bezobratlé patří například rak říční a velevrub malířský. Mezi obratlovce patří například bukáček malý, čolek velký, vrápenec malý nebo zmije obecná. Mezi silně ohrožené druhy živočichů patří například páchník hnědý a škeble rybničná. Mezi obratlovce patří například bekasina otavní, čáp černý, čolek horský, chřástal kropenatý nebo kavka obecná. Mezi ohrožené druhy živočichů patří například batolec, čmelák, koroptev polní, krkavec velký nebo veverka obecná.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
Schneider Electric
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
DPD CZ
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
FlixBus CZ s.r.o.
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2023 | Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.