11. května

Mezinárodní den stěhovavých ptáků

Mezinárodní den stěhovavých ptáků

V roce 1993 Smithsonianské centrum pro stěhovavé ptáky vytvořilo Mezinárodní den stěhovavých ptáků. Tato vzdělávací kampaň se zaměřila na západní polokouli a od roku 2007 ji koordinuje Environment for the Americas (EFTA), nezisková organizace, která se snaží propojovat lidi s ochranou ptactva. Koná se vždy druhou květnovou a říjnovou sobotu.

Světový den stěhovavých ptáků je každoroční osvětová kampaň, která upozorňuje na potřebu ochrany stěhovavých ptáků a jejich stanovišť. Letos se zaměřuje na vodu a její význam pro tyto ptáky. Vodní ekosystémy jsou pro ně životně důležité, ale bohužel jsou stále více ohroženy lidskou činností, znečištěním a změnou klimatu. Migrace ptáků je sezónní tah mezi hnízdišti a zimovišti, který je závislý na dostupnosti potravy a dalších faktorech. Ptáci migrují podél tahových cest, které vedou podél vodních toků a dalších topografických linií. Na migraci mají vliv genetické faktory, počasí, sociální stimuly a další. Ptáci se při migraci spoléhají na navigaci pomocí magnetického pole Země, čichu, vize a polohy Slunce a hvězd. Migrace je pro ptáky náročná, ale vyvinuly se u nich adaptace, které jim pomáhají se s ní vyrovnat. Ochrana tažných druhů je náročná a vyžaduje mezinárodní spolupráci. Studium migrace ptáků je stále nedokončené a zůstává mnoho nezodpovězených otázek.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
DHL Supply Chain
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.