28. července

Světový den ochrany přírody

Světový den ochrany přírody

Světový den ochrany přírody se každoročně slaví 28. července a klade si za cíl vytvořit povědomí o nutnosti chránit životní prostředí, přírodní zdroje, rostliny a zvířata, kterým hrozí vyhynutí.

Světový den ochrany přírody, který se slaví 28. července, má za cíl zkoumat využívání přírody lidmi a podniknout kroky k její ochraně. Hlavním důvodem je potřeba čelit globálnímu oteplování, nemocem a přírodním katastrofám způsobeným nadměrným využíváním přírodních zdrojů. Uznává se, že zdravé životní prostředí je základem stabilní a zdravé společnosti. Rovnováhu v přírodní kráse Země lze udržet zachováním různých složek přírody, jako jsou voda, vzduch, půda, energie, vegetace, minerály a fauna. Aby bylo možné dosáhnout štěstí, je důležité udržovat spojení mezi člověkem a přírodou. Pro zachování blahobytu současných i budoucích generací je nezbytné, aby se všichni podíleli na ochraně, zachování a udržitelném hospodaření s přírodními zdroji.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.