14. července

Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Světový den alternativ ke spalovnám vyhlásila na 14. červenec mezinárodní síť GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives). Přes 230 organizací ve více než 60 zemích pořádá v tento den osvětové akce. Datum bylo zvoleno na první den jednání Mezivládního výboru pro přípravu Stockholmské úmluvy o zákazu a omezení perzistentních organických látek. Spalovny totiž patří k hlavním zdrojům úniku těchto látek do životního prostředí.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Unilever
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
dm drogerie markt s.r.o.
Komerční banka
innogy

Copyright Ⓒ 2022 - 2023 | Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.