16. září

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

Vznik tohoto dne se datuje k 16. září 1987, kdy byl podepsán světoznámý Montreálský protokol. Jeho cílem je dlouhodobě omezit vypouštění chemických látek, které ničí ozónovou vrstvu, do atmosféry. Třicet let po podepsání Montrealského protokolu bylo pozorováno postupné uzavírání ozónové díry. Vzhledem k chemickým vlastnostem plynů, zodpovědných za likvidaci ozónu, lze však očekávát, že jejich vliv bude pokračovat nejméně dalších 50 až 100 let.

Ozónová vrstva je důležitá pro ochranu před škodlivým UV zářením, které může poškodit kůži a zrak lidí i zvířat. Organizace WMO sleduje stav ozónu a antarktickou ozónovou díru, která vzniká v důsledku nízkých teplot ve stratosféře a chemikálií, které rozkládají ozón. V České republice se monitorováním ozónu zabývá Solární a ozónová observatoř v Hradci Králové. Více informací o ozónové díře lze najít na webové stránce http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozonov%C3%A1_d%C3%ADra.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
DHL Supply Chain
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.