18. března

Světový den recyklace

Světový den recyklace

Světový den recyklace připadá na 18. března a svou premiéru si odbyl v roce 2018. Vyhlašuje ho londýnská společnost The Global Recycling Foundation, která jím chce poukázat na důležitou roli, kterou recyklace sehrává pro naši planetu.

GREEN Logistics CZ s.r.o.

Patronem Světového dne recyklace je GREEN Logistics CZ s.r.o. - provozovatelem míst zpětného odběru pneumatik/automobilových baterií nebo akumulátorů s ukončenou životností, na kterých může konečný uživatel bezplatně odevzdat odpadní pneumatiky/automobilové baterie nebo akumulátory bez ohledu na výrobní značku či na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nové pneumatiky/automobilové baterie nebo akumulátoru a bez nároku na úplatu za tento odběr.

https://www.glogistics.cz

Recyklace je proces, který umožňuje opětovné využití odpadů jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Tím se šetří suroviny, energie, snižuje se množství emisí a spotřeba vody. Hlavní přínosy recyklace jsou snížení potřeby těžby nových surovin a celkové šetření životního prostředí. Aplikace KAMsNIM.cz poskytuje rady, jak správně recyklovat a naložit s odpadem. Například recyklace jedné tuny papíru zachrání 17 stromů, recyklace plastové láhve může ušetřit další materiál a recyklace jedné tuny plastů může ušetřit až 757 litrů benzínu. Je důležité si uvědomit, že recyklace má pozitivní vliv na životní prostředí a může přispět k lepší budoucnosti planety i lidstva.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.