28. dubna

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

28. duben patří každoročně od roku 2003 obětem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Tento den vyhlásila Mezinárodní organizace práce a je také vzpomínkou na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce.

Mezinárodní organizace práce (ILO) je projekt OSN, který se zaměřuje na prosazování sociální spravedlnosti a pracovních práv. Byla založena v roce 1919 a jejím cílem je zajistit, aby každý člověk měl příležitost získat slušnou a produktivní práci za podmínek svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti.
Statistiky ILO ukazují, že špatné praktiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají velký dopad na ekonomiku. Odhaduje se, že každý rok tvoří tyto praktiky 4 % světového hrubého domácího produktu.
Každý rok na celém světě přijde o život v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání asi 23 milionů mužů a žen, což představuje ztrátu 6 300 životů denně. Každý rok se také stane zhruba 317 milionů pracovních úrazů a 160 milionů nemocí z povolání.
Každých 15 vteřin zemře jeden pracovník na následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a dojde k 153 pracovním úrazům. Tyto statistiky ukazují, že je nezbytné zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.