20. března

Světový den vrabců

Světový den vrabců

Vrabec domácí, dříve běžný, všudypřítomný zpěvný pták, je dnes v mnoha zemích Evropy mizejícím druhem. Kvůli úbytku vrabců byl organizací Nature Forever Society od roku 2010 20. březen vyhlášen jako Světový den vrabců (World Sparrow Day).

V České republice dochází k dramatickému snižování populace vrabců domácích a vrabců polních. Počet těchto ptáků se v posledních desetiletích snížil o desítky milionů jedinců. Mezi příčiny tohoto úbytku patří nedostatek potravy v souvislosti se změnou osevních postupů a snižováním živočišné výroby, ztráta hnízdních možností v důsledku používání nových metod zateplování obytných staveb a změna složení a údržby městské zeleně. U vrabců polních je navíc významným faktorem intenzifikace zemědělství, která jim připravuje potravu v podobě hmyzu a rostlinných semen. Vrabec domácí se většinou vyskytuje v blízkosti lidských obydlí, zatímco vrabec polní je vázán spíše na zemědělskou krajinu, sady a zahrady.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
DHL Supply Chain
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.