3. března

Světový den divoké přírody

Světový den divoké přírody

Světový den divoké přírody připadá každoročně na 3. března a připomíná, že je nutné divokou přírodu chránit. I v českých horách a lesích se najdou vzácné druhy zvířat, kterých sice v poslední době přibývá, ale stále je třeba jim vytvářet vhodné podmínky pro život.

Světový den divoké přírody, který se koná 3. března, je významným dnem pro ochranu ohrožených druhů a ekosystémů. Letošním tématem je Partnerství pro ochranu přírody, které si klade za cíl oslavit úsilí o ochranu od mezinárodního po místní úroveň. Důraz je kladen na ochranu mořského života a oceánů, které pokrývají přibližně 70% naší planety, a na spolupráci s byznysem v oblasti financování ochrany přírody. Tento rok je také oslavou 50. výročí Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se snaží zajistit udržitelnost ohrožených druhů a budovat partnerství mezi různými skupinami. CITES chrání přes 5 000 druhů zvířat a 29 000 druhů rostlin a Česká republika se k ní připojila v roce 1992.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
DHL Supply Chain
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.