30. března

Den nulového odpadu

Den nulového odpadu

Cílem Mezinárodního dne nulového odpadu, vyhlášovaného OSN od roku 2023, je propagovat modely udržitelné spotřeby a výroby a zvýšit povědomí o tom, jak iniciativy nulového odpadu přispívají k prosazování Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) uznalo důležitost iniciativ nulového odpadu a vyhlásilo 30. březen Mezinárodním dnem nulového odpadu, který se bude slavit od roku 2023. Cílem těchto iniciativ je řádné nakládání s odpady, minimalizace jejich množství a předcházení jejich vzniku. To má přispět ke snížení znečištění, zmírnění klimatické krize, zachování biologické rozmanitosti, posílení potravinové bezpečnosti a zlepšení lidského zdraví. Program OSN pro životní prostředí a UNHabitat budou podporovat dodržování tohoto dne a všechny členské státy OSN byly vyzvány k zaváděním iniciativ nulového odpadu na všech úrovních.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Unilever
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
dm drogerie markt s.r.o.
Komerční banka
innogy
Schneider Electric
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
DPD CZ
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
FlixBus CZ s.r.o.
MUNIPOLIS

Copyright Ⓒ 2022 - 2023 | Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.