4. září

Evropský týden recyklace baterií

Evropský týden recyklace baterií

Tento týden se v řadě evropských zemí, včetně Česka, slaví Evropský týden recyklace baterií. Cílem je připomenout veřejnosti důležitost třídění a recyklace baterií. Vždyť každý den se v Evropě do oběhu dostane zhruba 13,3 milionů baterií, ročně pak 3,33 miliard. Přibližně tři čtvrtiny z nich jsou předány na recyklaci. Vyhlašovatelem kampaně je sdružení národních organizací pro sběr baterií EUCOBAT.

ECOBAT s.r.o.

Patronem Evropského týdne recyklace baterií je společnost ECOBAT - česká neziskově hospodařící společnost, která již 20 let zajišťuje komplexní služby spojené se zpětným odběrem baterií. V roce 2022 se stal první společností v ČR, která získala nové oprávnění od MŽP k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr odpadních baterií.

https://www.ecobat.cz

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Unilever
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
dm drogerie markt s.r.o.
Komerční banka
innogy

Copyright Ⓒ 2022 - 2023 | Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.