9. září

Evropský týden recyklace baterií

Evropský týden recyklace baterií

Tento týden se v řadě evropských zemí, včetně Česka, slaví Evropský týden recyklace baterií. Cílem je připomenout veřejnosti důležitost třídění a recyklace baterií. Vždyť každý den se v Evropě do oběhu dostane zhruba 13,3 milionů baterií, ročně pak 3,33 miliard. Přibližně tři čtvrtiny z nich jsou předány na recyklaci. Vyhlašovatelem kampaně je sdružení národních organizací pro sběr baterií EUCOBAT.

ECOBAT s.r.o.

Patronem Evropského týdne recyklace baterií je společnost ECOBAT - česká neziskově hospodařící společnost, která již 20 let zajišťuje komplexní služby spojené se zpětným odběrem baterií. V roce 2022 se stal první společností v ČR, která získala nové oprávnění od MŽP k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr odpadních baterií.

https://www.ecobat.cz

Evropský týden recyklace baterií v ČR je podporován společností ECOBAT, která se zabývá sběrem a recyklací všech typů odpadních baterií. ECOBAT také provádí osvětu a vzdělávání veřejnosti a dětí v oblasti odpovědného nakládání s bateriemi. Společnost zajišťuje osvětovou kampaň ECOCHEESE a připravuje vznik ECOBAT Akademie. Recyklace baterií je prospěšná pro životní prostředí, protože umožňuje získat zpět cenné kovy a zamezit uvolňování škodlivých látek. Odevzdání baterií k recyklaci je snadné, protože je k dispozici více než 28 000 sběrných míst po celé ČR. Kromě Evropského týdne recyklace baterií existuje také EKOkalendář, který informuje o dalších dnech a svátcích týkajících se životního prostředí. ECOBAT je nezisková organizace, která má oprávnění od Ministerstva životního prostředí k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr odpadních baterií v ČR.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
Schneider Electric
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
DPD CZ
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
FlixBus CZ s.r.o.
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.