20. května

Světový den včel

Světový den včel

Každoročním připomínáním Světového dne včel můžeme zvýšit povědomí o zásadní roli, kterou včely a další opylovači hrají při udržování zdraví lidí a planety, a o mnoha výzvách, kterým dnes čelí. Tento den se oslavuje od roku 2018, kdy úsilí slovinské vlády vedlo Valné shromáždění OSN k prohlášení 20. května za Světový den včel.

Penny Market s.r.o.

Hrdým patronem Světového dne včel je PENNY. Jako dobrý soused si PENNY uvědomuje zásadní význam včel a ostatních opylovačů, bez kterých by hrozil nejen úbytek produktů z medu, ale jednalo by se i o problém s opylením řady rostlin, sloužících k výrobě potravin a lidstvu by tak hrozila reálná potravinová krize.

https://www.penny.cz

Světový den včel byl zvolen na počest Antona Janši, průkopníka moderního včelařství. Včelstva po celém světě trpí úbytkem, což má negativní dopad na zemědělskou produkci. V PENNY proto dlouhodobě usilují o ochranu včel, ale i dalších významných zástupců z řad hmyzu. U své centrály, logistických center a vybraných prodejen poskytují domov více než 2 milionům včel. Dlouhodobě se věnují i osvětě významu opylovačů u široké veřejnosti. Jedním z projektů osvěty, který PENNY podporuje, jsou Medové snídaně. Tento projekt zábavnou formou přibližuje práci včelařů, včel a jejich význam pro člověka a přírodu tisícům dětí v mateřských a základních školách po celé republice.
PENNY je rovněž partnerem Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách, které vzdělává novou generaci včelařů. Díky podpoře zde na konci dubna slavnostně zprovoznili novou učební pomůcku – takzvaný apidomek. Ten umožňuje blízký, a přitom bezpečný kontakt člověka se včelami a pobyt v něm pozitivní vliv na lidské zdraví i psychiku. PENNY je také členem Českého svazu včelařů. Je proto logické, že právě PENNY se stalo patronem Světového dne včel.
EKOkalendář spolku Ukliďme Česko obsahuje informace o dalších svátcích a událostech týkajících se životního prostředí.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.