21. května

Den soustavy Natura 2000

Den soustavy Natura 2000

Legislativní základ pro vytvoření největší mezinárodně koordinované sítě chráněných území světa byl vytvořen v roce 1992. 21. května si připomínáme jako den soustavy Natura 2000, která pomáhá chránit a pro další generace zachovat vzácné a ohrožené volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a přírodní stanoviště.

V současnosti existuje v Evropské unii největší a nejkomplexnější soustava chráněných území na světě, která zahrnuje přírodní krásy jako Plitvická jezera, Dolomity, Camargue, Wild Taiga nebo Göreme. Tato soustava se nazývá Natura 2000 a jejím cílem je ochrana vzácných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť. Každý členský stát EU má povinnost vyhlásit a chránit tato území. V České republice je významným projektem Jedna příroda, který se zabývá péčí o tato území a je financován z programu LIFE EU. Projekt se zaměřuje na spolupráci s vlastníky a hospodáři, uzavírání smluv a dohod o ochraně území a hodnocení socioekonomických přínosů přírody. Směrnice o ptácích požaduje ochranu stanovišť ohrožených druhů ptáků prostřednictvím vymezení ptačích oblastí, které jsou součástí Natura 2000. V České republice existuje 41 ptačích oblastí, které zajišťují ochranu hnízdišť, biotopů a tahových zastávek ptáků. Díky péči o tyto oblasti se daří zvyšovat početnost populací ohrožených druhů ptáků. Nicméně, v ochraně ptáků je stále třeba čelit výzvám, zejména v souvislosti s intenzivním zemědělstvím, které způsobuje úbytek běžných druhů ptáků.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
Schneider Electric
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
DPD CZ
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
FlixBus CZ s.r.o.
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.