22. září

Den bez aut

Den bez aut

Evropský den bez aut iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným evropským dnům v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podporu veřejné dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.

Evropský týden mobility (ETM) je celotýdenní kampaň, která se koná každoročně od 16. do 22. září. Cílem kampaně je podpora udržitelné dopravy a města a obce se mohou do kampaně zapojit realizací různých aktivit. V České republice se kampaně účastní převážná část měst a obcí, které jsou členy Národní sítě zdravých měst. Zapojení do kampaně vyžaduje schválení Charty, která stanovuje pravidla a rámec akce. Koordinaci kampaní v ČR zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Kromě ETM se v Česku také konají další akce na podporu udržitelné a aktivní mobility, například Pěšky do školy, Do práce na kole nebo Výzva 10 000 kroků. V roce 2022 se kampaně zúčastnilo téměř 3000 obcí v 51 zemích, v ČR se oficiálně zapojilo 26 obcí.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.