23. září

Evropský den ekologického zemědělství

Evropský den ekologického zemědělství

První podzimní měsíc již tradičně vnímán jako období, kdy téma biopotravin rezonuje nejen v České republice, ale také v celé řadě dalších evropských zemí. Proto 23. září bylo vyhlášeno Evropským dnem ekologického zemědělství jako příležitosti ke zviditelnění celého biosektoru, šíření příkladů dobré praxe, inovací a pokroku v tomto oboru.

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise vyhlásily 23. září Evropským dnem ekologického zemědělství, který má za cíl zvýšit informovanost o ekologické produkci v Evropské unii. Komise rovněž uděluje ceny za ekologický přístup ve všech fázích potravinového řetězce. Ekologické zemědělství přináší výhody pro klima a biodiverzitu, například snižuje emise skleníkových plynů a zvyšuje sekvestraci uhlíku v půdě. Tento systém také spotřebovává méně energie a minimalizuje ztráty dusíku. Ekologické hospodaření také zlepšuje kvalitu půdy a zvyšuje její úrodnost.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
DHL Supply Chain
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.