21. května

Mezinárodní den čaje

Mezinárodní den čaje

Valné shromáždění OSN rozhodlo vyhlásit 21. květen Mezinárodním dnem čaje. Tento den podporuje kolektivní akce k realizaci aktivit ve prospěch udržitelné výroby a spotřeby čaje a zvýšení povědomí o jeho důležitosti v boji proti hladu a chudobě.

Čaj je nápoj vyrobený z rostliny Camellia sinesis a má mnoho výhod. Výroba a zpracování čaje je důležitým zdrojem obživy pro miliony rodin v rozvojových zemích. Čajový průmysl je také hlavním zdrojem příjmů pro některé z nejchudších zemí. Výroba čaje je však citlivá na změny klimatu, které již nyní ovlivňují výnosy a kvalitu čaje. Je proto důležité, aby země, které čaj produkují, začlenily výzvy související se změnou klimatu do svých strategií rozvoje čaje. Mezinárodní den čaje je příležitostí k zvýšení povědomí veřejnosti o významu čaje pro rozvoj venkova a udržitelné živobytí. Spotřebitelé by měli vybírat značky čaje, které podporují fair trade, zodpovědné zemědělství a bio pěstování.

Partneři

Lush
Reda
EnviWeb
Kam s ním?
Ukliďme Česko
ÁMOS vision
Philip Morris ČR a.s.
Progresus Invest Holding
Seznam.cz
ECOBAT s.r.o.
RAJAPACK
TIERRA VERDE s. r. o.
Komerční banka
GREEN Logistics CZ s.r.o.
SAKO Brno
PR servis České tiskové kanceláře
Penny Market s.r.o.
EKO-KOM
Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC
MUNIPOLIS
DHL Supply Chain
Sázíme Česko

Copyright Ⓒ 2022 - 2024Miroslav KubásekUkliďme Česko z.s.